üzenet

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,17)

Először egy bizonyságtételem alkalmával kaptam ezt az igét majd egy fél évvel később a konfirmandus hétvégén, az egyik délután az imaszolgálatban részt vevők személyesen imádkoztak a jelenlévőkért. Amikor valaki a hátam mögött állva megérintett, és imádkozott értem, újból ez az Ige hangzott el. Nagyon megerősítő volt számomra, hogy Isten ilyen közvetlen módon hív az Ő szolgálatára.

Nem rég egy húsz éves lánnyal beszélgettem, aki fiatal kora ellenére már többször foglakozott az öngyilkosság gondolatával. Éreztem, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Nagyon félénk volt és vártam az alkalmat, hogy ezt elmondhassam neki. Egyszer csak váratlanul azt kérdezte tőlem: „Maga hisz Istenben ?” Ekkor elkezdtem Istenről, a mi szerető mennyei Édesatyánkról, beszélni neki. Megerősítettem, hogy Isten őt is szereti és értékes embernek tartja. Azért küldte el az Ő egyszülött Fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért és ezáltal örök életünk legyen. Ezután teljesen megváltozott a beszélgetés hangulata. Kinyílt  és nagyon sok kérdése volt életről, halálról, amit a Szentlélek vezetésével megválaszoltam neki. 
Búcsúzóul azt mondta: 
„Köszönöm a beszélgetést. Nagyon meghatott az a legelső pár mondat, ahogyan Istenről beszélt. Én elfelejtettem, hogy Isten ilyen, valamiért egy másik kép alakult ki bennem róla. Majd megpróbálom a kezembe venni a Bibliát. L ehetne beszélgetni máskor is Istenről?”

Hegyi beszéd

Taníts minket! - Mt 5, 1-2. és 7, 28-29 (Mt 7, 24-27) - 2022. szeptember 4. (Thoma László)

Akiknek semmijük nincsen - Mt 5,3 (Jel 3,14-22) - 2022. szeptember 11. (Thoma László)

Boldogok, akik sírnak - Mt 5,4 (Ézs 61,1-3) - 2022. szeptember 18. (Thoma Anita)

Kik a szelídek? - Mt 5,5 (Zsolt 37,4-11) - 2022. szeptember 25. (Győriné Vincze Krisztina)

Jóllakhatsz! - Mt 5,6 (Róm 3,9-20) - 2022. október 2. (Szakál Ádám) 

Irgalmasságból élve - Mt 5,7 (Jn 8,1-11) - 2022. október 9. (Pálfalvi J. Viola)

Boldogok a tiszta szívűek - Mt 5,8 (Jer 33,1-16) - 2022. október 16. (Thoma László) 

Hűséges helytállás - Mt 5,10-12 (Lk 6,22-26) - 2022. október 23. (Thoma László)

Shalom - Mt 5,9 (Zak 9,9-12) - 2022. október 30. (Szakál Ádám)

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok...!"- Mt 5,13-16 (ApCsel 28,1-9) - 2022. november 06. (Győriné Vincze Krisztina)

Törvényedben gyönyörködöm - Mt 5,17-20 (Ez 37) - 2022. november 13. (Thoma László)

"Ments meg minket, élet Ura!" - Mt 5,21-26 (2Sám 11,1-17) - 2022. november 20. (Thoma László)

Tisztítsd meg a szívünket! - Mt 5,27-30 (Zsolt 51) - 2022. november 27. (Thoma László)

Kemény szívünk Te lágyítsd meg! - Mt 5,31-32 (Mal 2,10-17) - 2022. december 4. (Thoma László)

Isten igene igen - Mt 5,33-37 (Préd 5,1-6) - 2022. december 11. (Szakál Ádám)

Bosszú helyett - Mt 5,38-42 (Róm 12,9-21) - 2022. december 18. (Pálfalvi Viola)

Az ellenség szeretete - Mt 5,43-48 (Lk 12,1-12) - 2023. január 8. (Thoma László)

Imádságaink céltévesztettsége - Mt 6,5-8 (Jak 4,1-10) - 2023. január 15. (Győriné Vincze Krisztina)

Imádság a Fiú lelkületével - Mt 6,9-13 (2Móz 24) - 2023. január 22. (Szőgyényi-Kovács Henrietta)

Megéri nem képmutatónak lenni? - Mt 6,1-4 (Mal 3,6-12) - 2023. január 29. (Thoma László)

A megbocsátás lendülete - Mt 6,14-15 (Zsolt 32) - 2023. február 5. (Pálfalvi Viola)

Isten elfogad - Mt 6,16-18 (Eszter 4) - 2023. február 12. (Szakál Ádám)

Mennyei kincsekért fáradozva - Mt 6,19-20 (2Kir 20,12-19) - 2023. február 19. (Thoma László)

Több fényt! - Mt 6,22-23 (Zsolt 119,1-20) - 2023. február 26. (Thoma László)

Csak egy úrnak! - Mt 6,24 (Józs 24,1-2. 14-24) - 2023. március 5. (Thoma László)

Bizalomra segítő kérdések aggodalom idején - Mt 6,25-34 (Zsolt 78,18-32) - 2023. március 12. (Győriné Vincze Krisztina)

Szálkamentesítés - Mt 7,1-5 (Ézs 29,13-19) - 2023. március 19. (Pálfalvi Viola)

A szent - Mt 7,6 (Mt 27,45-51) - 2023. március 26. (Szakál Ádám)

Isten meghallgat - Mt 7,7-11 (Zsolt 66) - 2023. április 16. (Thoma László)

Kapcsolataink új alapokra helyezve - Mt 7,12 (Kol 3,5-17) - 2023. április 23. (Győriné Vincze Krisztina)

Radikális követés - Mt 7,13-14 (5Móz 30,15-20) - 2023. április 30. (Thoma László)

Józan óvatosság - Mt 7,15-20 (Jer 23,23-32) - 2023. május 7. (Thoma László)

Isten akaratának cselekvése - Mt 7,21-23 (Jn 3,1-21) - 2023. május 14. (Thománé Szikora Anita)

Meghallani és megcselekedni - Mt 7,24-27 (Jak 1, 19-25) - 2023. május 21. (Győriné Vincze Krisztina) 

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet