üzenet

„Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." (Luk 19,5)

 

Ha az ember 50 éves korában találkozik Krisztussal, nagy a teher, amit odáig összegyűjtött. Zákeusként nem is mertem magam behívni Őt. Én is csak látni szerettem volna a bevonulást, akármilyen jelentéktelennek is éreztem magamat. Csodálatos bíztatás szól ebből az Igéből. Ő jön el hozzám, ül az asztalomhoz. Elfogad engem „amint vagyok”.

Munkatársak

Dr. THOMA LÁSZLÓ - vezető lelkipásztor
Nős, 4 gyermek büszke édesapja.
Az egyik legfontosabb dolog, amit megtanított velem Isten, hogy ott kell lenni, ahol Ő látni akar, bele kell állni akaratába, tervébe, mert az a legjobb a számunkra. Hiszem, hogy engem most itt szeretne látni, így élünk és szolgálunk feleségemmel és gyermekeinkkel Gazdagréten. Nagy öröm ez számunkra! Isten arra hívott el, hogy szolgáljam Őt teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből, teljes elmémből. Hogy legyek az Ő megragadott embere, aki a mennyei célra tekint és mutat, miközben nem felejt el ember maradni.

TL.jpg

 

THOMA ANITA - beosztott lelkipásztor
A templomunk tetején üvegablakokból  kereszt formálódik ki. Az utóbbi években egyre nagyobb lett ennek a jelentősége számomra, nagyon szeretek az istentiszteletek alatt az elsősorokban ülni, mert feltekintek és  emlékezek a kereszt alatt, hogy Krisztus váltsága az életem egyedüli forrása, reménye.
Az az imádságom feleségként,  édesanyaként, lelkipásztorként, hogy Isten legyen mindennél fontosabb, súlyosabb az egyéni-, családi-,  és gyülekezeti életünkben. Mert, ha ez így van, akkor önmagunkat  a dicsőséges Úr uralma alá rendeljük, akinél biztonságban vagyunk "akár élünk, akár halunk".Legyen Ő mindenek fölött való, szent, fenséges, dicsőséges, győztes Úr az életünkben, aki előtt szívünket megszaggatva, újra és újra együtt hódolunk:
"Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" Jel 4, 8
"Nem nyugszik másban reményem, csak Jézus drága vérében. "

TSzA.jpg

GYŐRINÉ VINCZE KRISZTINA - beosztott lelkipásztor
Azt olvassuk Isten Igéjében, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az Ő útja a mi utunknál. Majdnem húsz éve csatlakoztunk, mint gyülekezeti tagok a Gazdagréti Református Gyülekezethez. Szeretettel teljes közösségében egyből otthon éreztük magunkat. Ha akkor valaki azt mondta volna, hogy én egyszer majd lelkészként fogok szolgálni ebben a gyülekezetben, biztosan jót nevettem volna. De Isten gondolatai valóban nem a mi gondolataink és útjai nem hasonlíthatók a mi útjainkhoz. Ő úgy látta jónak, hogy több éves hittanoktatói szolgálatom után, lelkészi szolgálatra hívjon és Gazdagréten maradva, mégis más formában, más utakon is Őt szolgáljam tovább férjemmel és három gyermekemmel együtt. Várjuk, hogy egyre többet megtapasztaljunk a gyülekezet közösségében kibomló, Isten által rendelt utakból, gondolatokból.

GyVK.jpg

 

JOÓ D. CHRISTOPHER - beosztott lelkipásztor
Férj, édesapa, lelkipásztor.
Miut
án az egyetemi évek alatt bekapcsolódtam, majd beleszerettem a szolgálatba, Isten kitartó hívására végül úgy döntöttem, hogy életem hátralevő részében lelkipásztorként szeretném Őt követni. Irányt váltottam, és el is indultam ezen az úton, ami először a középiskolai misszió, később pedig a gyülekezet világába vezetett. Meggyőződésem, hogy életkortól és -helyzettől függetlenül mindenkinek szüksége van Isten jó hírére, így örömmel dolgozom azért, hogy megnyerjük és megtartsuk a ma emberét az evangéliumnak. Ehhez a látáshoz kapcsolódik a következő Ige, ami mostanában különösen is megszólított: „Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt.” (Mt 13,47)

JDC.jpg


PAPP NOÉMI - Adminisztrációs munkatárs
Közgazdász végzettségemmel pénzügyi vezetőként dolgoztam, mikor Isten megszólított és elhívott; 2009-ben ismertem Őt meg ebben a gyülekezetben. Azóta többféle szolgálatba is belekóstoltam, jelenleg én viszem a gyülekezet pénzügyeinek jelentős részét, végzem az adminisztratív teendőket, valamint egyházfi vagyok. Szabadidőmben szívesen olvasok és zenélek.

Papp Noémi

 

KOVÁCS VERONIKA JOHANNA - Hittanoktató
Egy
év szolgálat után azt mondhatom, hogy a gazdagréti gyülekezet tagjának lenni, felemelő és gyógyító. Átjárja a Szentlélek a közösséget, formál és erőt ad. Nagyon sokszor rácsodálkozom arra, ahogy az Atya jelen van az életemben, ahogyan a gyermekek közé vezetett is egy váratlan fordulat volt az életemben. A legnagyobb ajándék, amit kaptam valaha életemben, és együtt megyünk az úton, amit Krisztus mutat.
A szolg
álatom középpontjában Isten áll, minden, amink van ajándék. Igyekszem megmutatni, és ráeszméltetni a tanítványaim, hogy Isten mindenhol és mindenben jelen van, nincs nélküle élet. A teljesség és a szabadság az Ő kegyelmében teljesedik ki. Ahogyan Ő alkalmazkodik hozzánk, én is igyekszem a gyerekekhez. A fejlődés lélektani szintjüknek megfelelően megmutatni, milyen a mi hatalmas Teremtőnk. Kulcsokat adni, egy ének, játék, egy bibliai történet, mely később is mikor erőtlenné válnak, erőt adjon számukra. A hit bizalom és ismeret, ebben segítem a diákjaim, hogy megkapják a megfelelő ismeretet Istenről, majd kialakuljon a bizalom is, és a hit ajándéka.

Kovács Veronika Johanna


VOTIN DÓRA- Ifjúsági munkatárs
1994 óta vagyok a Gazdagréti Református Gyülekezet tagja, akkor érkeztünk ide férjemmel Lovas Andrással lelkipásztorral. Három felnőtt gyermekünk van. Festőművész vagyok. A festészeten kívül szabadbölcsészetet és filozófiát tanultam. Az elmúlt hosszú időszak alatt sokféle szolgálatban voltam jelen közösségünk életében. 2018-tól ifjúsági munkatársként dolgozom a gyülekezet Start Café ifjúsági klubjában. Isten szívemre helyezte, hogy a gimnazista korosztály felé képviseljem az ő szeretetét, törődését, azt, hogy legyek - az önkéntes csapattal együtt - eszköze a Krisztus-test kiábrázolódásának, azért hogy a fiatalok rajtunk keresztül találkozhassanak megváltójukkal.

Votin Dóra

 

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet