üzenet

"Ő azonban ezt mondta neki: Fiam te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott." (Luk 15,31)

A tékozló fiú történetében a három szereplő közül engem igazán az idősebb fiú belső harca fogott meg. Ketten vagyunk testvérek. Öcsém már 1977-óta Amerikában él. Ő igazán nem a tékozló fiú. Míg a szüleink éltek, és már a körülmények engedték, sokat járt haza. Ha megjött, akkor Ő volt a szenzáció, a legfontosabb. Én itthon voltam, és rám szakadt az egyre öregebb és betegebb szülők gondja, gondozása. Bizony háborogtam magamban azért, hogy én nem kapok kellő elismerést mindezért. Egyszerre csak megszólított ez az ige. „Örülnöd kellene!” Elszégyelltem magam féltékenykedésemért, és egyben bíztatást és megerősítést is jelentett az Úr szava.

Ünnepek (2.)

Nézzetek fel - Jn 3,3-6 (Jn 3,1-21) - 2021. május 24. Pünkösd hétfő (Thománé Szikora Anita)

Isten hozott itthon! - Zsolt 87 (Jn 7,31-39) - 2021. szeptember 26. Konfirmáció (Thoma László)

Több fényt! - Lk 1,78 (Mt 1,18-25) - 2021. december 25. (Thoma László)

Az Istenkereséssel bejárt út áldásai - Mt 2,1-12 (Fil 2,6-11) - 2021. december 26. (Győriné Vincze Krisztina)

Emlékezz vissza az egész útra! - 5Móz 8 (Mt 4,1-11) - 2021. december 31. (Győriné Vincze Krisztina)

Megragadni, aki örök - JSir 3,22-24 - 2022. január 1. (Pálfalvi J. Viola)

Szolgáló szeretet - Jn 13,1-5.12-17 (Lk 22,24-27) - 2022. április 14. (Győriné Vincze Krisztina)

Mire nézel? - Zsid 11-27 (ApCsel 2,1-13) - 2022. június 6. Pünkösd hétfő (Pálfalvi J. Viola)

A legnagyobb reménység - 1Kor 15,26.47-49 (Jel 20,11-15. 21,1-5) - 2022. december 25. (Thoma László)

Megszületett az Üdvözítő! - Lk 2,11 (Lk 2,8-20) - 2022. december 26. (Győriné Vincze Krisztina)

Oltalom, erő, segítség - Zsolt 46 (Ézs 51,9-16) - 2022. december 31. (Szakál Ádám)

Jöjj, megváltó Királyunk! - Mt 21,1-11 (Mt 20,29-34) - 2023. április 2. Virágvasárnap (Thománé Szikora Anita)

Bedobjuk a törölközőt? - Jn 13,1-11 (Fil 2,5-11) - 2023. április 6. Nagycsütörtök (Győriné Vincze Krisztina)

Magányos Krisztus - Mt 27,31-51 (Fil 2,5-11) - 2023. április 7. Nagypéntek (Szakál Ádám)

Semmi sem választ el - 1Kor 15,1-11 (Lk 24,1-12) - 2023. április 9. (Thoma László)

Vége az árvaságnak! - Jn 14, 15-21 (ApCsel 2,1-13) - 2023. május 28. Pünkösd vasárnap (Thoma László)

Szentlélek munkája közöttünk - Róm 8,14-17 (Róm 8,1-17) - 2023. május 29. Pünkösd hétfő (Thománé Szikora Anita)

Ez lesz a békesség! - Ef 5,1-14 (Mik 5,1-4a) - 2023. december 3. advent első vasárnapja (Thoma László)

Krisztus uralma közöttünk - Ézs 8,19-9,6 ( Ézs 9,7-12; Mt 4,13-17) - 2023. december 10. advent második vasárnapja (Thománé Szikora Anita)

Útkészítés - Ézs 40,1-11 (Lk 1,67-80) - 2023. december 17. advent harmadik vasárnapja (Hábel-Szabó Réka)

Immánuel - Ézs 7,14 (2Pt 3,8-13) - 2023. december 24. (Joó D. Christopher)

Erős erőtlenség - 2Kor 12,7-10 (Lk 2,1-20) - 2023. december 25. (Thoma László)

Hogyan lehetséges ez...? - Lk 1,26-38 (Jer 32,6-9.14-15.26-41) - 2023. december 26. (Győriné Vincze Krisztina)

Emlékeztető - Ézs 54,10 (Jn 6,35-40) - 2023. december 31. (Pálfalvi J. Viola)

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet