üzenet

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,17)

Először egy bizonyságtételem alkalmával kaptam ezt az igét majd egy fél évvel később a konfirmandus hétvégén, az egyik délután az imaszolgálatban részt vevők személyesen imádkoztak a jelenlévőkért. Amikor valaki a hátam mögött állva megérintett, és imádkozott értem, újból ez az Ige hangzott el. Nagyon megerősítő volt számomra, hogy Isten ilyen közvetlen módon hív az Ő szolgálatára.

Nem rég egy húsz éves lánnyal beszélgettem, aki fiatal kora ellenére már többször foglakozott az öngyilkosság gondolatával. Éreztem, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Nagyon félénk volt és vártam az alkalmat, hogy ezt elmondhassam neki. Egyszer csak váratlanul azt kérdezte tőlem: „Maga hisz Istenben ?” Ekkor elkezdtem Istenről, a mi szerető mennyei Édesatyánkról, beszélni neki. Megerősítettem, hogy Isten őt is szereti és értékes embernek tartja. Azért küldte el az Ő egyszülött Fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért és ezáltal örök életünk legyen. Ezután teljesen megváltozott a beszélgetés hangulata. Kinyílt  és nagyon sok kérdése volt életről, halálról, amit a Szentlélek vezetésével megválaszoltam neki. 
Búcsúzóul azt mondta: 
„Köszönöm a beszélgetést. Nagyon meghatott az a legelső pár mondat, ahogyan Istenről beszélt. Én elfelejtettem, hogy Isten ilyen, valamiért egy másik kép alakult ki bennem róla. Majd megpróbálom a kezembe venni a Bibliát. L ehetne beszélgetni máskor is Istenről?”

Igehirdetés

Ezen az oldalon a vasárnapi istentiszteleteken elhangzó igehirdetéseket tesszük közzé. Az igehirdetéseket elolvashatod itt a weboldalon, letöltheted írásos formában (pdf) vagy meghallgathatod a megfelelő hivatkozásra kattintva. 

(Amennyiben nem a weboldalon szeretnéd meghallgatni az igehirdetést, azt le is tudod menteni mp3 formátumban. Ehhez a meghallgatás feliratra kell kattintani a jobb egérgombbal, majd a legördülő menüből kiválasztani a "Save as/Mentés másként" lehetőséget. Így a saját számítógépedre tudod elmenteni a hangfájlt, és azt bármikor meghallgathatod internetkapcsolat nélkül is.)

Az oldalon található igehirdetések felhasználásával kapcsolatban a szerzői jog útmutatásai az irányadóak. A szöveges igehirdetések szerzői jogaival minden esetben az igehirdetést végző lelkész rendelkezik, a hangfelvételek esetében pedig rajta kívül a felvételt készítő Gazdagréti Református Gyülekezet. Amennyiben szeretnéd megosztani másokkal az itt található tartalmakat, úgy minden esetben figyelj arra, hogy az igehirdetés szerzőisége és eredete egyértelműen megjelenjen, beazonosítható legyen. Ha nem csak a barátaidnak szeretnéd továbbítani ezeket az anyagokat, hanem például online felületen helyeznéd el azokat, akkor ennek lehetőségeiről közvetlenül a Gazdagréti Református Gyülekezet irodájában érdeklődj.

A LEGÚJABB IGEHIRDETÉSEK

Az evangélium mint a hit alapja - Gal 1,10-24 (Zsid 10,11-18) - 2021. szeptember 19. (Krisztován Márton)

Nincs más evangélium - Gal 1,1-9 (Zsolt 27) - 2021. szeptember 12. (Thoma László)

Életre hív, szolgálni hív - Zsolt 100 (Kol 3,1-17) - 2021. szeptember 5. (Thoma László)

Mindörökké ugyanaz - Zsid 13,8-9 - 2021. augusztus 29. este (Thoma László)

Elvetett és kiválasztott - Zsolt 118,22 (Mk 12,1-12) - 2021. augusztus 29. (Márkus Máté)

Mit tehetek érted? - 2Kir 4,1-7 (5Móz 5,1-21) - 2021. augusztus 22. (Thoma Anita)

Alázat az Isten útján - 1Pt 5,6-11 - 2021. augusztus 15. este (Magyar Boglárka)

Alázat egymás iránt - 1Pt 5,1-5 (Jób 5) - 2021. augusztus 15. délelőtt (Magyar Norbert)

Szabadon - Ézs 43,11-13 (ApCsel 5,12-32) - 2021. augusztus 8. (Thoma László)

Küldetés felhatalmazottsággal - Mk 6,7-13 (Ef 6,10-18) - 2021. augusztus 1. (Győriné Vincze Krisztina)

Akinek van füle a hallásra, hallja! - Mk 4,21-25 (Mk 4,1-20) - 2021. július 25. (Krisztován Márton)

Kérni, de nem akármit - ApCsel 3,1-10 (Zsolt 103,1-5) - 2021. július 18. (Szabó Gabriella)

Megpihenni Istennél - Zsid 4,1-11 (Zsolt 95) - 2021. július 11. (Thoma László)

Fölkel az Isten! - Zsolt 68 válogatott versei (Zsolt 68) - 2021. július 4. (Thoma László)

Az én juhaim -  Jn 10,27 (Jn 10,1-30) - 2021. június 27. (Lovas András)

...legelőjének nyája - Jn 10,11-18  (Zsolt 23) - 2021. június 20. (Thoma László) 

Távolság és közelség - Jn 14,6 (Jn 14,1-11) - 2021. június 13. (Krisztován Márton)

Az élet kenyere - Jn 6,35 (Jn 6,22-71) - 2021. június 6. (Lovas András)

Maradjatok meg énbennem! - Jn 15,1-17 (Ez 47,1-12) - 2021. május 30. (Győriné Vincze Krisztina)

Nézzetek fel - Jn 3,3-6 (Jn 3,1-21) - 2021. május 24. Pünkösd hétfő (Thoma Anita)

Járjunk a Lélek világosságában! - Jn 8,12-20 (ApCsel 2,1-13) - 2021. május 23. Pünkösd vasárnap (Thoma László)

Szabadulás a börtönből - ApCsel 16,22-34 - 2021. május 21. - (Győriné Vincze Krisztina)

Isten szövi a szálakat - ApCsel 10,1-48 - 2021. május 20. - (Thoma László)

Mi a megtérés? - ApCsel 9 - 2021. május 18. - (Thoma László)

Menedéket találsz! - Jóel 4 (Mt 11,25-30) - 2021. május 16. (Thoma László)

A Lélekkel telt gyülekezet világjárvány idején - Jóel 3,1-5 (ApCsel 2,1-13) - 2021. május 9. (Lovas András)

Kárpótollak - Jóel 2,18-27 (Zsid 6,1-12) - 2021. május 2. (Thoma László)

Térjetek meg hozzám - Jóel 2,12-13 (Jóel 2,1-17) - 2021. április 25. (Thománé Szikora Anita)

Gyász és jajkiáltás - Joel 1,13-20 (Zsolt 42) . 2021. április 18. (Krisztován Márton)

Pusztító invázió az országban - Joel 1,1-12 (Zsid 12,4-11) - 2021. április 11. (Lovas András)

Húsvét hétfői igehirdetés - Ján 20,11-18 (Jel 21,1-7) - 2021. április 5. Húsvét hétfő (Győriné Vincze Krisztina)  

Húsvét vasárnapi igehirdetés - Zsolt 118 (Ján 20,1-20) - 2021. április 4. Húsvét vasárnap (Thoma László)        

Kinek a hangja? - Mt 27,47 (Mt 27,27-50) - 2021. április 2. Nagypéntek (Lovas András)

Nagycsütörtöki igehirdetés - 2021. április 1. Nagycsütörtök (Bölcsföldi András)

 

SOROZATHOZ NEM TARTOZÓ IGEHIRDETÉSEK 

SOROZATHOZ NEM TARTOZÓ IGEHIRDETÉSEK 2.

 

TEMATIKUS IGEHIRDETÉS SOROZATOK

AZ ISTENTISZTELETRŐL

AZ EGÉSZSÉGES CSALÁDOKÉRT

A FELNŐTT GYÜLEKEZET

A NAGY KÉP

ÁBRAHÁM ÉLETE

ADVENTI ARCOK

AZ IGE NÖVEKEDÉSE

BÖLCSESSÉG (PÉLDABESZÉDEK)

EPIZÓDOK PUSZTAI VÁNDORLÁSUNKBÓL

ESZTER KÖNYVE

EVANGÉLIZÁCIÓ

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

EXODUS

ÉN VAGYOK... AKI ÖSSZEGYŰJTELEK

HÁLAADÁS GYÜLEKEZETÜNKÉRT 2014

A HÁROM KÍSÉRTÉS

A HEIDELBERGI KÁTÉ AZ IGE FÉNYÉBEN

HOGYAN KEZD ISTEN ÚJAT?

HOGYAN TANÍT ISTEN IMÁDKOZNI?

IMÁDSÁG JÉZUSSAL

JÁKÓB ÉLETE

JÁNOS EVANGÉLIUMA

JÁRJATOK VILÁGOSSÁGBAN!

JEREMIÁS ÉS AZ IGE

JÓEL KÖNYVE

JÓZSEF ÉLETE

JÖJJETEK!

KICSODA JÉZUS? KI VAGYOK ÉN?

KRISZTUS SZERETETÉBEN MEGGYÖKEREZVE ÉS MEGALAPOZVA

MÁRK EVANGÉLIUMA

MIGRÁCIÓ ÉS MISSZIÓ

MIKOR A LÉLEK MOZDUL, MIKOR A LÉLEK MOZDÍT

MISSZIÓI GYÜLEKEZET

NAGYVÁROSI KERESZTÉNYEK

NÉZZETEK JÉZUSRA! (ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL)

PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

A PRÓBATÉTEL IDEJE

RÓMAI LEVÉL 8

REFORMÁCIÓ 500 - ISTEN ÁTFORMÁLÓ JELENTLÉTE

IGEHIRDETÉS A SZEXUALITÁSRÓL

SZÖVETSÉGBEN ISTENNEL

TEREMTÉS

TÍZPARANCSOLAT

ÜNNEPEK

ÜNNEPEK (2.)

 

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet