üzenet

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,17)

Először egy bizonyságtételem alkalmával kaptam ezt az igét majd egy fél évvel később a konfirmandus hétvégén, az egyik délután az imaszolgálatban részt vevők személyesen imádkoztak a jelenlévőkért. Amikor valaki a hátam mögött állva megérintett, és imádkozott értem, újból ez az Ige hangzott el. Nagyon megerősítő volt számomra, hogy Isten ilyen közvetlen módon hív az Ő szolgálatára.

Nem rég egy húsz éves lánnyal beszélgettem, aki fiatal kora ellenére már többször foglakozott az öngyilkosság gondolatával. Éreztem, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Nagyon félénk volt és vártam az alkalmat, hogy ezt elmondhassam neki. Egyszer csak váratlanul azt kérdezte tőlem: „Maga hisz Istenben ?” Ekkor elkezdtem Istenről, a mi szerető mennyei Édesatyánkról, beszélni neki. Megerősítettem, hogy Isten őt is szereti és értékes embernek tartja. Azért küldte el az Ő egyszülött Fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért és ezáltal örök életünk legyen. Ezután teljesen megváltozott a beszélgetés hangulata. Kinyílt  és nagyon sok kérdése volt életről, halálról, amit a Szentlélek vezetésével megválaszoltam neki. 
Búcsúzóul azt mondta: 
„Köszönöm a beszélgetést. Nagyon meghatott az a legelső pár mondat, ahogyan Istenről beszélt. Én elfelejtettem, hogy Isten ilyen, valamiért egy másik kép alakult ki bennem róla. Majd megpróbálom a kezembe venni a Bibliát. L ehetne beszélgetni máskor is Istenről?”

Presbiterek

A Magyar Református Egyház, melyhez a Gazdagréti Gyülekezet is tartozik, a gyülekezetek önrendelkezésének megvalósulásaként a presbiteri rendszert alkalmazza történelmi hagyományainak megfelelően. De mit is jelent a presbitérium? A presbitérium az a szervezet, amely a gyülekezet lelki és anyagi javaival gazdálkodik és felelős a gyülekezet életének irányításáért. A presbitérium alulról építkező szervezet, vagyis a gyülekezet tagjaiból kerül megválasztásra a gyülekezet által. Választani és jelöltnek lenni pedig mindazok jogosultak, akik részesültek a keresztség sákrametumában, majd a konfirmáció alkalmával önként vallást tettek a Református Egyház hitvallása szerint és kérték, hogy a gyülekezet vegye fel őket a választójoggal rendelkező egyháztagok névsorába, mivel aktív részesei a gyülekezeti életnek.

A Gazdagréti Gyülekezet Presbitériumának tagjai

FEKETE IMRE - DABI JÓZSEF - BALÁSSY ANDRÁS - FÜLÖP IBOLYA - GYŐRI CSABA - TUKACS GITTA - VÉGH PÉTER - VÖRÖS SZABOLCS


FEKETE IMRE (világi elnök / gondnok)

Nős, 4 gyermeke van. Kontrollerként dolgozik. 1994 óta tagja a gyülekezetnek, a gyülekezet gondnoki feladatait látja el.
"Presbiterként, gondnokként de gyülekezeti tagként is azt szeretném, ha a gyülekezetünkben Krisztus szeretete sugározódna ki. Egymással békességben, örömben éljük meg, és mutassuk ki Jézus áldozata iránti hálánkat, egy nagy családként, melybe jó beletartozni, és így vonzó mások számára, az ő javukra."

FeketeImre.jpg

BALÁSSY ANDRÁS
Nős, 4 gyermeke és 3 unokája van. Szakközépiskolai tanárként dolgozik. A gyülekezetben a kezdetek óta jelen van, jelenleg a Házigazda csoport vezetője és a Kisiskolás csoportban vesz részt a Gyermekszolgálatban. Szabadidejében legszívesebben kertészkedni és olvasni szeret.

BalssyAndras.jpg

DABI JÓZSEF
Nős, három gyermeke van. Építőmérnökként dolgozik. 1997-óta tartozik a gyülekezethez, jelenleg házicsoport koordinátorként szolgál a gyülekezetben. Szabadidejét a szabadban szereti tölteni: kirándulás, biciklizés, focizás, futás.
"Felnőttként, egyetemista koromban tértem meg. Az egyetem befejezésével kerültem a gyülekezetbe, amikor végleg Budapestre költöztem. Tanulmányaim után, szakmai pályám előtt, négy évig főállású evangelizációs szolgálatot végeztem."

DabiJzsef.jpg


FÜLÖP IBOLYA
"12 éve járok a gyülekezetbe. Isten még évekkel ezelőtt az evangélium hirdetésére és tanítványok képzésre hívott el, ezt a szolgálatot végzem teljes időben és a gyülekezetben is. A szívemhez legközelebb az Alpha kurzus és a házi csoportok állnak, amelyekben az elhívásomat megélhetem. Szabadidőm nem túl sok van, de akkor szeretek olvasni és barátokkal beszélgetni."

FlpIbolya.jpg

GYŐRI CSABA
„Nős vagyok, 3 gyermek édesapja, hálózati mérnökként dolgozom. A gyülekezethez 2001-ben csatlakoztunk feleségemmel, friss házaspárként találtuk itt meg közös lelki otthonunkat. Az akkor még közösségi házban összegyűlő, negyven főt számláló gyülekezetben, a tiszta igei tanítás, családias, befogadó légkör ragadott meg bennünket. Azóta is fontos számomra a hívő közösség,  a misszió, az ige tanulmányozása (házicsoportok) és a szeretet cselekedetei (diakónia). Örömmel tölt el, hogy a gyülekezet növekszik, és megtapasztalhatjuk közösen, ahogy Isten munkálkodik. Szabad időmben a gyermekeimnek találok ki programokat, illetve szeretek kertészkedni.”

GyryCsaba.jpg

TUKACS GITTA
"Özvegy vagyok, egy felnőtt fiam van, aki önállóan, saját háztartásában él. Okleveles vállalati munkaügyi szakközgazdász vagyok, ebből doktoráltam. Aktív életemben nagy nemzetközi cégek HR igazgatójaként tevékenykedtem. 2012 februárjától nyugdíjas vagyok. A gyülekezetnek tíz éve vagyok tagja és hetedik éve presbitere. A diakóniai szolgálat, a szükségben lévők, elesettek segítése az amit, Isten különösen is a szívemre helyezett. Tagja vagyok az imaközösségnek, házicsoportot vezetek. A gyülekezeti alapítvány kuratóriumának elnökeként elvégzem az alapítvány működésével kapcsolatos teendőket. Részt veszek a pályázatok megírásában, illetve elszámolásában. Szabadidőmben vízi tornázom, gondozom a kertet és a virágaimat. Bizonyságtétellel és a felügyelőbizottság elnökeként támogatom az Iszákos mentő missziót. Alkalmanként részt veszek a Cigánymisszió munkájában. A gyülekezeten kívül lelki segítségnyújtással is foglalkozom."

TukacsGitta.jpg

VÉGH PÉTER
Nős, 3 gyermek édesapja. Informatikai területen dolgozik. 6 éve a gyülekezet tagja. Imaszolgálatban és az Alpha-kurzus összefogásában lát el feladatokat. Szabadidejében legszívesebben a családjával kirándul.
"Szívügyem az, hogy mindenki azzá lehessen, akinek Isten megálmodta, vagyis kiteljesedett, a munkáját élvező, a környezetében élőket szerető, megelégedett emberré."

VghPter.jpg

VÖRÖS SZABOLCS
"Feleségemmel Andreával, és három fiú gyermekünkkel (Nátánnal, Benjáminnal, Áronnal) Gazdagéten élünk. A gyülekezet születése óta járok ebbe a közösségbe. Főbb szolgálati területem a presbiteri szolgálat mellett a templom műszaki ügyei, és a templom bővítés koordinálása. Szeretném, ha a fizikai templom épülésével együtt a gyülekezet lelki házának építőkövei is egyre inkább egymásra épülnének. Szabadidőmben, ami mostanában elég kevés, hajó maketteket készítek és olvasok."

VrsSzabolcs.jpg

 

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet