üzenet

"Békességgel vonul az úton, melyen lábaival nem járt" (Ézs 41,3)

Életem egyik legszebb pillanata volt, mikor megtudtam, hogy kisbabát várok. Bár a fogantatástól tudtam, hogy, igen ő már itt van, így nem voltam meglepve nagyon, mikor megláttam a pozitív tesztet. A kísértő azonban azonnal lecsapott rám, érezte a gyengeségem ezen a területen. Végig azzal kísértett, hogy Isten annyi jót tett az életemben, most már valami rossznak is következnie kell, biztos fogyatékkal, testi vagy szellemi sérüléssel születik meg a gyerekünk. Sok-sok ima, könny, harc árán erősödött meg Isten felé az az szeretetem, bizalmam, hogy hagyjam rá ezt az utat is. Ne emberi okoskodások, biztosítékok legyenek pillérei a gyermekvárásomnak. Szerdán szültem. Előtte vasárnap úrvacsora volt és kértem Isten szavát, legyen élet számomra és útmutatás a születendő gyermekünknek is! A szülés, ha lehet ilyet mondani, könnyű és gyors volt. 11-re értem be és 14.30-kor megszületett a babánk. Sok év telt el azóta, de ő maga élte át már nem egyszer, hogy hosszú emberi harc után, ha már kimerül, a leglehetetlenebb helyzetben is, és végre csak a Lélek vezetésére támaszkodik, pontosan azt éli meg, amiről ez az Ige szól.

Sorozathoz nem tartozó igehirdetések 2.

Ezen az oldalon azokat az igehirdetéseket gyűjtöttük össze, amelyek nem kapcsolódnak egyik igehirdetés sorozathoz sem.

Elakadás a hitben - Zsid 10,39 - 2016. szeptember 25. este (Bölcsföldi András)

Kegyelemből, hit által - Róm 3,22-25 (Mt 18,21-35) - 2016. szeptember 25. délelőtt (Börzsönyi János)

Evangélium az evangélium előtt - Lk 1,5-79 (Ézs 8,19-9,6) - 2016. december 18. (Lovas András)

A kősziklára épített év - Mt 7,24-27 (Róma 8,31-39) - 2017. január 1. (Joó Christopher)

Tanítvány toborzás - Jn 1,35-51 (1Móz 28,10-22) - 2017. augusztus 13. (Ablonczy Áron)

Miért dolgoz(z)unk? - Haggeus könyve (2Kor 1.15-22) - 2017. augusztus 20. (Lovas András)

A hetedik levél - Jel 2,12-17 (Ézs 45) - 2017. augusztus 27. (Thoma László)

Hétköznapi advent - Zsolt 40,1-3 (1Móz 37,12-29) - 2017. december 3. (Joó Christopher)

Isten atyai szíve - Lk 15,11-32 (Ézs 63,15-19) - 2017. december 10. (Lovas András)

Hiábavalóvá lett áldások - Zsolt 127 (Mt 6,24-34) - 2017. december 17. (Ablonczy Áron)

Szent szemtelenség - 2Móz 33,12-23 (Lk 2,25-35) - 2018. január 1. (Bogyó Zsófia)

Miképpen - Mt 6,12; 14-15 (Mt 18,21-35) - 2018. január 7. (Joó Christopher)

A kiszámíthatatlan - Jn 8,1-11 (Mt 23,1-26) - 2018. július 8. (Ablonczy Áron)

Az átformáló prófétai szó - Ám 5,6 (Mt 23,1-36) - 2018. július 15. (Thoma László)

Jézus lép a más vallásúak felé - Mt 15,21-28 (1Kir 17,8-24) - 2018. július 22. (Ablonczy Áron)

Ne legyünk bolondok! - Jób 2,10 (Jób 1,1-2,10) - 2018. július 29. (Thománé Szikora Anita)

Mi az elnyomottak reménysége? - 1Kir 21,1-24 (Jel 20,11-15 és 21,1-5a) - 2018. augusztus 5. (Thoma László)

Mi a baj a hűséggel? - 2Pét 1,3-11 (Lk 5,1-11) - 2018. augusztus 12. (Lovas András)

Isten igazságát képviselni - 1Sám 25 (Mt 5,13-16) - 2018. augusztus 19. (Bogyó Zsófia)

Szemem fénye - Jer 2,1-2 (Ef 5,25-32) - 2018. augusztus 26. (Joó Christopher) 

Teremjetek gyümölcsöt! - Lk 13,8-9 (Lk 13,6-9) - 2018. szeptember 30. délelőtt (Molnár István)

Jézus lép a tanítványai felé - Mk 10,28-31 (Mk 10,17-27) - 2018. szeptember 30. este (Ablonczy Áron)   

Megépítem a házadat! - 2Sám 7,18-29 (2Sám 7,1-17) - 2018. november 18. (Bölcsföldi András)  

A pénz hatalma - 1Tim 6,6-10 (Mt 6,19-24) - 2019. január 27. (Lovas András)

Megbecsülés - 2Sám 23,13-17 (Mk 12,1-12) - 2019. február 3. délelőtt (Bölcsföldi András)

Mitől hős a hős? - Zsid 11,7-9; 23-25; 30-31 - 2019. február 3. este (Ablonczy Áron)

Van otthon valaki? - 1Móz 35,15 (1Móz 35,1-15) - 2019. július 7. (Bálint Anna)

Reményteljes jövő - Ézs 49,11-16 (Jel 21,1-8) - 2019. július 14. (Thoma László)

Hozd megtört szíved! - Mt 5,1-3 (Zsolt 42) - 2019. július 21. (Thománé Szikora Anita)

Igazi vigasztalás - Ézs 40,12-31 (Mt 11,25-30) - 2019. július 28. (Thoma László)

Az Úr munkája - Mk 4,26-29 (1Kor 3,6-9) - 2019. augusztus 4. (Joó Christopher)

Anániás példája - ApCsel 9,10-19a  (ApCsel 9,1-9) - 2019. augusztus 11. (Bölcsföldi András)

Mi a jutalom? - Mk 10,24-31 (Mt 19,16-26) - 2019. augusztus 18. (Ablonczy Áron)

Határtalan szeretet - Jer 5,20-31 (Jak 5,1-12) - 2019. augusztus 25. (Thoma László)

Félelem vagy remény? - 2Móz 4,10-13 (2Móz 4,1-13) - 2020. január 19. (Szőgyényi-Kovács Henrietta)

Miért ne adakozzunk? - Zsolt 50 (Mt 26,47-56) - 2020. január 26. (Lovas András)

Ajándékba kapott élet - Jer 45 (Lk 19,28-44) - 2020. április 5. (Lovas András)

Gyógyító panasz - Zsolt 55 (Jel 2,1-7) - 2020. június 21. (Thoma László)

Szuperhatalom - Zsolt 47 (Fil 2,1-11) - 2020. június 28. (Thoma László)

Isten kezében minden helyzetben - Jer 29,11 (Jer 29,1-14) - 2020. július 5. (Szakál Ádám)

Egy irányba tartó engedelmesség - Zsolt 120 (Jk 4,1-10) - 2020. július 12. (Lovas András)

Tart még a kegyelem - Jón 3,8-9 (Jón 3) - 2020. augusztus 2. (Thománé Szikora Anita)

Keményszívű nép - Zsolt 95,1-11 (Zsid 3,7-19) - 2020. augusztus 9. (Thoma László)

Honnan jön segítségem? - Zsolt 121 (1Kor 1,18-31) - 2020. augusztus 16. (Lovas András)

Kiválóságok és Isten szeretet - 1Kor 13,1-8 (1Kor 12,4-13) - 2020. augusztus 23. (Szakál Ádám)

Szolgáljatok az Úrnak örömmel! - Zsolt 100 (Róm 12,1-20) - 2020. augusztus 30. (Thoma László)  

Vigasztaló istentisztelet - 2Kor 1,3-4 - 2020. november 1. (Thoma László)

Hogyan kell jól szeretni? - Róm 12,9-20 (5Móz 32,35-43) - 2020. november 15. (Thoma László)

Látszat helyett - Mk 12,41-44 (5Móz 6,1-25) - 2021. január 31. (Thoma László)

Pusztító invázió az országban - Joel 1,1-12 (Zsid 12,4-11) - 2021. április 11. (Lovas András) 

Fölkel az Isten! - Zsolt 68 válogatott versei (Zsolt 68) - 2021. július 4. (Thoma László)

Megpihenni Istennél - Zsid 4,1-11 (Zsolt 95) - 2021. július 11. (Thoma László)

Kérni, de nem akármit - ApCsel 3,1-10 (Zsolt 103,1-5) - 2021. július 18. (Szabó Gabriella)

Akinek van füle a hallásra, hallja! - Mk 4,21-25 (Mk 4,1-20) - 2021. július 25. (Krisztován Márton)

Küldetés felhatalmazottsággal - Mk 6,7-13 (Ef 6,10-18) - 2021. augusztus 1. (Győriné Vincze Krisztina)

Szabadon - Ézs 43,11-13 (ApCsel 5,12-32) - 2021. augusztus 8. (Thoma László)

Alázat egymás iránt - 1Pt 5,1-5 (Jób 5) - 2021. augusztus 15. délelőtt (Magyar Norbert)

Alázat az Isten útján - 1Pt 5,6-11 - 2021. augusztus 15. este (Magyar Boglárka)

Mit tehetek érted? - 2Kir 4,1-7 (5Móz 5,1-21) - 2021. augusztus 22. (Thoma Anita)

Elvetett és kiválasztott - Zsolt 118,22 (Mk 12,1-12) - 2021. augusztus 29. (Márkus Máté)

Mindörökké ugyanaz - Zsid 13,8-9 - 2021. augusztus 29. este (Thoma László)

Életre hív, szolgálni hív - Zsolt 100 (Kol 3,1-17) - 2021. szeptember 5. (Thoma László)

Semmi nem választhat el az Ő szeretetétől - Róm 8,37-39 (Róm 8,31-39) - 2021. október 24. (Kali Barna)

Együttérző Isten - Mt 2, 16-18 (Jer 31, 7-17) - 2022. január 2. (Thoma László)

Hit - hűség - hív(ő)ség - Jel 2,8-11 (2Tim 2,1-13) - 2022. július 3. (Bölcsföldi András)

Jézus hatalma - Mt 28,18-20 (Zsolt 29) - 2022. július 10. (Thoma László)

Isten népe készenléti állapotban imádkozik, őrködik, építkezikNeh 4. (1Pt 5,6-11) - 2022. július 17. (Győriné Vincze Krisztina)

Isten gondoskodása - Fil 4,19 (2Kir 4,1-7) - 2022. július 24. (Pálfalvi J. Viola)

A szívekért folyik a harc - Ef 6,10-20 (1Móz 3,1-5 és Mt 4,1-11) - 2022. július 31. (Thoma Anita)

Lehet, hogy most jön vissza Jézus? - 1Thessz 5, 1-11 (Jer 4, 1-18) - 2022. augusztus 7. (Pálfalvi J. Viola)

Az imádság kiváltság - Ef 6,10-20 (Jn 17,1-3) - 2022. augusztus 14. (Thoma Anita) 

Az Úr az én kősziklám - 2Sám 22,1-3a (2Sám 15,1-16.23) - 2022. augusztus 21. (Kulcsár Brigitta)

Sára vihog - Zsid 13,2 (1Móz 18,)1-15) - 2022. augusztus 28. (Bölcsföldi András)

Isten töretlen szeretete - Mk 12,28-34 (Jn 21,1-8; 15-17) - 2023. június 4. (Szakál Ádám) 

Szövetségbe hív - 2Móz 33,14-18 (Zsolt 44) - 2023. június 11. (Thoma László)

Veletek vagyok! - Lk 24,50-53 (Zsolt 30) - 2023. június 18. (Thoma László) 

A beteljesedés hosszú útjaÉzs 55,6-13 (Ézs 55,1-5) - 2023. június 25. (Szakál Ádám)

Ütközés - 1Thessz 4,1-12 (Zsolt 94) - 2023. július 2. (Thoma László)

A felnőtt kor ajándéka - Gal 4,1-7 (Ef 4,1-16) - 2023. július 9. (Thoma László)

Búza és a konkoly - Mt 13,27-30 (Mt 13,24-30; 36-43) - 2023. július 16. (Böttger Hajna)

Gyönyörködj az Úrban, válaszd az Életet - Ézs 42,3 (Ézs 42,1-25) - 2023. július 23. (Thománé Szikora Anita)

Győztünk! - 1Jn 5,4-5 (Lk 23,44-49) - 2023. július 30. (Pálfalvi J. Viola)

Elidegenedés helyett - Jak 2,14-26 (Zsid 11,1-13.30-34) - 2023. augusztus 6. (Thoma László)

Urunk, Krisztus - Kol 1,17-20 (Kol 1,15-20) - 2023. augusztus 13. délelőtt (Mátyás Emőke Ibolya)

Ne félj! - Ézs, 43,1-3 (Mt 14,22-33) - 2023. augusztus 13. este (Kacsó Roland)

Ne félj, nézz Isten hűségére!Ézs 43,1-2.10-21 (Jn 6, 22-51) - 2023. augusztus 20. (Thománé Szikora Anita)

Okos és bolond várakozás - Mt 25,1-13 (Mk 13,21-27.32-33) - 2023. augusztus 27. (Szőgyényi-Kovács Henrietta)

Ő felmagasztal - 1Pét 5,6-7 (Zsolt 55) - 2023. szeptember 3. (Thoma László)

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet