üzenet

„De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented lelkedet.”  (Ez 3,19)


Fontos számomra az evangélium elmondása másoknak, mert Isten a szívemre helyezte azokat, akik még nem ismerik Őt. Igyekszem mindenkinek beszélni Jézusról, Isten kegyelméről, amikor csak tehettem. Volt azonban egy időszak, amikor senki sem akart meghallgatni. Mindenféle indokkal tértek ki a beszélgetés elől. Nagyon elkeseredtem, mert tudtam, hogy szükségük lenne Istenre és a megoldás az életükre csak a kegyelem lehet. Ebben az időben olvastam Ezékiel könyvét és a fenti verseket, illetve a 4. fejezetet. Rájöttem, hogy az én felelősségem a jó hír megosztása, amikor alkalmam nyílik rá. Az már nem az én felelősségem hogyan fogadja a másik fél. Újult erővel vártam a következő helyzetet, amikor beszélhetek ismét arról, mit jelent számomra az Istennel való kapcsolat.

IFI

Az ifjúsági munka a gazdagréti gyülekezet indulása óta, mintegy 17 éve folyik. Ez idő alatt folyamatosan létezett ifjúsági csoport. Az ifi alapvetően a 11–18 éves fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol a péntek esti alkalmakon lehetőséget próbálunk teremteni arra, hogy jobban megismerjék Istent, az ő akaratát, el tudják fogadni az általa adott célt az életükre nézve. Fontosnak tartjuk, hogy mindeközben Isten szeretete legyen a középpontban. Az egy igaz Isten szeretetébe való belépésre hívjuk a fiatalokat, amely által már önként, hálából odaszánják magukat Istennek, és neki tetsző életet próbálnak élni. Másik alapelemünk a közösség. Isten szeretetének megélése sokszor könnyebb közösségben; bátorítóbb, ha életünk nehézségeire közösen keressük a választ. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ifisek megismerjék egymást, bízzanak egymásban, és olyan barátaivá váljanak egymásnak, akikkel szívesen megosztják életük hol komorabb, hol vidámabb eseményeit. A közösen átélt programok, a közös táborok ezt hivatottak kimunkálni, erősíteni.

Ifi alkalmak

Péntek este
Az ifi rendszeres összejövetelein éves tematika szerint biblikus tanítást adunk a fiataloknak egy-egy Ige alapján, amelyet azután kiscsoportokban dolgozunk fel. A kis- és nagyifin a témák feldolgozása más-más megközelítésben történhet a korosztályi különbségeknek megfelelően. A kiscsoportok elosztása mindkét ifiben különböző szempontok szerint, változatosan történik.

Rendhagyó alkalmak

  • Két havonta egyszer zenehallgatós ifi alkalmakat tartunk, ahol előre összeállított dicsőítő dalokat hallgatunk meg. A szövegüket mindenki megkapja kinyomtatva. A zenehallgatás után kiscsoportokban beszéljük meg mindazt, amit kiváltottak bennünk a hallottak.
  • Ünnepekhez kötődően rendhagyó, tematikus alkalmakat tartunk, amikor egy-egy ünnep lényegét igyekszünk megragadni. Ezeken zenés meditációk, filmrészletek, előadások hangzanak el egy-egy témában, amire reflektálunk kiscsoportosan vagy egyénileg.
  • Kb. negyedévente tartunk olyan ifi alkalmakat, ahol dramatikus eszközökkel dolgozzuk fel a történeteket, ezáltal is elmélyítve az üzenetet (ifi bibliodráma).

További programjaink

  • Különösen nagy élmény számunkra az őszi / tavaszi ifi hétvége (a kisifiben). Ez a nagyifiben leginkább úgy valósul meg, hogy augusztus utolsó napjait együtt töltjük, hogy rákészülhessünk az előttünk álló tanév alkalmaira, kicsit összerázódhasson a csapat. A másik ifi hétvégénket februárban tartjuk, mikor a második félév is elkezdődik az iskolákban.
  • A gyülekezeti nyári táborban is külön csoportban foglalkozunk a kis- és a nagyifisekkel is.
  • Az Ifi zenekar különleges színfoltja az ifinek. Rendszeresen szolgálunk ifi alkalmakon és gyülekezeti alkalmakon egyaránt. A zenekar nyitott, bármelyik ifis csatlakozhat, akár rövid időre is, hogy megízlelhesse, milyen Istent dicsőíteni egy ilyen zenekarban.
  • A formális ifi alkalmakon kívül rendszeresen szerveznek az ifi vezetők filmezést, kirándulást a fiataloknak.
  • Félévente tartunk ifi klubot a fiatalokkal, ahol egy egész napot együtt töltünk. Ez a közösségformálás szempontjából nagyon fontos.
  • Emellett több alkalom nyílik az ifiseknek gyülekezeten belüli és kívüli szolgálatra is.

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet