üzenet

"Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura..." (Mal 3,9)

"Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok." (Mal 3,10)

Az Ószövetségben Isten azt kérte népétől, hogy a jövedelmük, termésük első tizedét, a legjavát adják neki. Ezzel fejezzék ki, hogy Istennek köszönik meg az anyagi javakat. Ezt a szokást az Újszövetségben élő keresztények is átvették. Először 16 éves koromban hallottam erről egy ifis társamtól. A közösségben szokás volt a tized adása, így én is elkezdtem. Nem volt nehéz a havi 5000 Ft-os zsebpénzemből 500 Ft-ot bedobni a perselybe vagy egy szegény embernek odaadni.
Középiskola után egy évet külföldön dolgoztam. Ekkor már fájdalmasabb volt a havi százezer Ft-ból tízezret odaadni. De eddigre a korábbi kis összeg rendszeres adása szokássá tette a tizedadást, ezért döntöttem és adtam. Adtam az egyetemen is a kevés ösztöndíjamból, amikor néha hazautazni is alig volt pénzem. Aztán a munkába állás után is adtam, amikor a tized, albérleti díj, BKV bérlet, ennivaló mellé maradt kb. 2000 Ft-om. Ebből nem lett volna előrelépés... A szüleim nem tudtak segíteni.
Aztán egy napon az akkor már udvarló, későbbi férjem „bevallotta”, hogy van egy lakása, csak idáig nem mondhatta el. Leesett az állam... A családjuk anyagi helyzete nem úgy tűnt, mint akik egy lakást meg tudnak venni. De a szülei ezért takarékoskodtak minden más területen, hogy a fiuknak legyen majd hol laknia a saját családjával.
Így gondoskodott rólam is Isten és áldotta meg a tizedemet.

IFI

Az ifjúsági munka a gazdagréti gyülekezet indulása óta, mintegy 17 éve folyik. Ez idő alatt folyamatosan létezett ifjúsági csoport. Az ifi alapvetően a 11–18 éves fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol a péntek esti alkalmakon lehetőséget próbálunk teremteni arra, hogy jobban megismerjék Istent, az ő akaratát, el tudják fogadni az általa adott célt az életükre nézve. Fontosnak tartjuk, hogy mindeközben Isten szeretete legyen a középpontban. Az egy igaz Isten szeretetébe való belépésre hívjuk a fiatalokat, amely által már önként, hálából odaszánják magukat Istennek, és neki tetsző életet próbálnak élni. Másik alapelemünk a közösség. Isten szeretetének megélése sokszor könnyebb közösségben; bátorítóbb, ha életünk nehézségeire közösen keressük a választ. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ifisek megismerjék egymást, bízzanak egymásban, és olyan barátaivá váljanak egymásnak, akikkel szívesen megosztják életük hol komorabb, hol vidámabb eseményeit. A közösen átélt programok, a közös táborok ezt hivatottak kimunkálni, erősíteni.

Ifi alkalmak

Péntek este
Az ifi rendszeres összejövetelein éves tematika szerint biblikus tanítást adunk a fiataloknak egy-egy Ige alapján, amelyet azután kiscsoportokban dolgozunk fel. A kis- és nagyifin a témák feldolgozása más-más megközelítésben történhet a korosztályi különbségeknek megfelelően. A kiscsoportok elosztása mindkét ifiben különböző szempontok szerint, változatosan történik.

Rendhagyó alkalmak

  • Két havonta egyszer zenehallgatós ifi alkalmakat tartunk, ahol előre összeállított dicsőítő dalokat hallgatunk meg. A szövegüket mindenki megkapja kinyomtatva. A zenehallgatás után kiscsoportokban beszéljük meg mindazt, amit kiváltottak bennünk a hallottak.
  • Ünnepekhez kötődően rendhagyó, tematikus alkalmakat tartunk, amikor egy-egy ünnep lényegét igyekszünk megragadni. Ezeken zenés meditációk, filmrészletek, előadások hangzanak el egy-egy témában, amire reflektálunk kiscsoportosan vagy egyénileg.
  • Kb. negyedévente tartunk olyan ifi alkalmakat, ahol dramatikus eszközökkel dolgozzuk fel a történeteket, ezáltal is elmélyítve az üzenetet (ifi bibliodráma).

További programjaink

  • Különösen nagy élmény számunkra az őszi / tavaszi ifi hétvége (a kisifiben). Ez a nagyifiben leginkább úgy valósul meg, hogy augusztus utolsó napjait együtt töltjük, hogy rákészülhessünk az előttünk álló tanév alkalmaira, kicsit összerázódhasson a csapat. A másik ifi hétvégénket februárban tartjuk, mikor a második félév is elkezdődik az iskolákban.
  • A gyülekezeti nyári táborban is külön csoportban foglalkozunk a kis- és a nagyifisekkel is.
  • Az Ifi zenekar különleges színfoltja az ifinek. Rendszeresen szolgálunk ifi alkalmakon és gyülekezeti alkalmakon egyaránt. A zenekar nyitott, bármelyik ifis csatlakozhat, akár rövid időre is, hogy megízlelhesse, milyen Istent dicsőíteni egy ilyen zenekarban.
  • A formális ifi alkalmakon kívül rendszeresen szerveznek az ifi vezetők filmezést, kirándulást a fiataloknak.
  • Félévente tartunk ifi klubot a fiatalokkal, ahol egy egész napot együtt töltünk. Ez a közösségformálás szempontjából nagyon fontos.
  • Emellett több alkalom nyílik az ifiseknek gyülekezeten belüli és kívüli szolgálatra is.

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet