üzenet

„De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented lelkedet.”  (Ez 3,19)


Fontos számomra az evangélium elmondása másoknak, mert Isten a szívemre helyezte azokat, akik még nem ismerik Őt. Igyekszem mindenkinek beszélni Jézusról, Isten kegyelméről, amikor csak tehettem. Volt azonban egy időszak, amikor senki sem akart meghallgatni. Mindenféle indokkal tértek ki a beszélgetés elől. Nagyon elkeseredtem, mert tudtam, hogy szükségük lenne Istenre és a megoldás az életükre csak a kegyelem lehet. Ebben az időben olvastam Ezékiel könyvét és a fenti verseket, illetve a 4. fejezetet. Rájöttem, hogy az én felelősségem a jó hír megosztása, amikor alkalmam nyílik rá. Az már nem az én felelősségem hogyan fogadja a másik fél. Újult erővel vártam a következő helyzetet, amikor beszélhetek ismét arról, mit jelent számomra az Istennel való kapcsolat.

Erős Megváltó született nékünk

AZ IGEHIRDETÉS LETÖLTÉSE PDF FÁJLKÉNT                                                                                                  AZ IGEHIRDETÉS MEGHALLGATÁSA

Erős Megváltó született nekünk

Textus: Gen 3, 15                                                                                                                                                                          2014. december 24.

Textus: Gen 3, 15: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.”

1.     Karácsony az idő középpontja

Ha a karácsony jelenébe nézünk, egy gyermeket látunk, csodákat, megmagyarázhatatlan jelenségeket! Nagy örömet, nagy fájdalmat, nagy értetlenséget, nagy emberi gonoszságot, nagy rácsodálkozást, nagy és hatalmas énekeket. Felfordul a világ: a menny a földre jön, hogy a földi ember a mennybe juthasson…

Ha visszatekintünk a karácsony előtti évek, évszázadok tükrébe, nagy várakozást és sok-sok kérdést látunk. Szövetséget és azt elutasító népet. Kegyelmes Istent, aki ítél is. Ígéreteket és beteljesedést látunk és a nagy várakozást: egyszer véget és a vég nélküli szenvedést. Eljön a Messiás és békét hoz a földre, világosságot a sötétségbe.

Ha karácsony eseményeiből előre tekintünk, szintén sok értetlenséget és furcsaságot láthatunk. Sokan nem így képzelték volna a Messiás életét és munkáját: nagy csodák, de megosztottság- ellenségek és folyamatosan változó népszerűség- a megszálló hatalom helyett saját népével való konfrontálódás és végül furcsa és látszólag értelmetlen, korai halál.

Milyen lehetett mindez a történés az Atya szemszögéből, aki kezdettől fogva ismeri az embert, látja a szívének legbensőbb gondolatait is. Ő tudta, mire van szükségünk, ezért ígérte meg és küldte el a megváltót! Az ERŐS MEGVÁLTÓT!

2.     A kép: a kígyó és az ember harca

A bűnesetkor Isten ítéletet mond a férfi, az asszony és a kígyó felett is. És ebben az ítélet sorozatban rejti el a legnyomorúságosabb helyzetben az evangélium ígéretét. Azt mondja a kígyónak: az asszony utódának sarkát mardossa utódod, ő viszont a fejedre tapos. A kígyó fejére taposni annyit jelentett, mint megölni. Itt van az ígéret: lesz harc, háború, de a kígyót legyőzi- nem a bűnbeesett ember, hanem valaki, aki képes erre a győzelemre, mert több, mint ember!

Jézus életében láthatjuk, hogy bizony mardosta a sarkát a kígyó. Tetten érhető mindez a következő eseményekben:

 • Jézus ellenségei folyamatosan támadták, gyengíteni próbálták, rossz hírét terjesztették, szervezkedtek ellene. Csapdát állítottak neki, meg próbálták cáfolni azt, ami nyilvánvaló volt, hogy Ő a Messiás.
 • Folyamatos fenyegetettségben élt- már kisgyermek korától fogva. Pár napos csecsemőként Heródes király akarta elpusztítani, később pedig ellenségei, a farizeusok, főpapok és írástudók próbálták előbb erkölcsileg, később fizikailag is megsemmisíteni.
 • De ne felejtkezzünk el a konkrét kísértésekről sem, amiket ki kellett állnia a pusztában, a Gecsemáné kertjében, vagy akár a kereszten („Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről…”).

Jézus Krisztus életét- szavait és tetteit látva bizonyosak lehetünk afelől, hogy Ő az, aki végérvényesen a kígyó fejére tapos! Ezekben a dolgokban nyilvánult meg többek között ereje és hatalma:

 • Erővel és hatalommal hirdette Isten országát
 • Gyógyított, odafordult a teljesen számkivetettekhez is!
 • Könyörült, irgalmazott és hirdette a bűnbocsánatot mindenkinek.
 • Isten igazságát hirdette az ördög hazugságaival szemben.
 • Legyőzte a bűnt áldozatával, megváltotta az embert.
 • Jézus jelenlétében öröm volt és szabadság! Az embereket nem használta, nem érdekei mentén rendezte kapcsolatait, hanem megmutatta, hogy mi Isten terve a szereteten alapuló emberi kapcsolatokkal!

3.     A karácsonyi kérdés (akár hiszel Jézusban, akár még csak keresed Őt):

Mindezek fényében három karácsonyi kérdést szeretnék megfogalmazni neked, amire magadban válaszolj:

 • Érzed-e a szükségét annak, hogy Jézus jelen legyen az életedben?
 • Ő legyőzte a gonoszt (hónapokon át szóltak az Efézusi levél alapján a lelki harcról!) – részese vagy-e győzelmének? Elhiszed-e, hogy a te harcaidat is veled harcolja és győztes vagy vele?
 • Milyen a jelenlétedben, közeledben lenni, ha Jézusban hiszel: felszabadító, mert szabad vagy? Megnyugtató, mert békességet kaptál? Elfogadó, mert elfogadottnak érzed magadat? Együtt érző, mert irgalmat nyertél és tudsz is adni? Másokat inspiráló, hiszen téged is inspirál, megerősít Isten?

Karácsony az evangélium ünnepe. Hívjuk be Jézust, mert szükségünk van rá, az erős üdvözítőre, aki a kígyó fejére taposott és legyőzte a gonoszt! Nem a mi hitünk erős- Ő az erős, rá van szükségünk! Nem a mi szeretetünk mély- Ő előbb szeretett minket és örökre szeretni fog…! Nem a mi reménységünk maradandó: Ő hordoz, Ő újít meg, hiszen Ő a reménységünk alapja!

Ámen!

(Thoma László)

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet