üzenet

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,17)

Először egy bizonyságtételem alkalmával kaptam ezt az igét majd egy fél évvel később a konfirmandus hétvégén, az egyik délután az imaszolgálatban részt vevők személyesen imádkoztak a jelenlévőkért. Amikor valaki a hátam mögött állva megérintett, és imádkozott értem, újból ez az Ige hangzott el. Nagyon megerősítő volt számomra, hogy Isten ilyen közvetlen módon hív az Ő szolgálatára.

Nem rég egy húsz éves lánnyal beszélgettem, aki fiatal kora ellenére már többször foglakozott az öngyilkosság gondolatával. Éreztem, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Nagyon félénk volt és vártam az alkalmat, hogy ezt elmondhassam neki. Egyszer csak váratlanul azt kérdezte tőlem: „Maga hisz Istenben ?” Ekkor elkezdtem Istenről, a mi szerető mennyei Édesatyánkról, beszélni neki. Megerősítettem, hogy Isten őt is szereti és értékes embernek tartja. Azért küldte el az Ő egyszülött Fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért és ezáltal örök életünk legyen. Ezután teljesen megváltozott a beszélgetés hangulata. Kinyílt  és nagyon sok kérdése volt életről, halálról, amit a Szentlélek vezetésével megválaszoltam neki. 
Búcsúzóul azt mondta: 
„Köszönöm a beszélgetést. Nagyon meghatott az a legelső pár mondat, ahogyan Istenről beszélt. Én elfelejtettem, hogy Isten ilyen, valamiért egy másik kép alakult ki bennem róla. Majd megpróbálom a kezembe venni a Bibliát. L ehetne beszélgetni máskor is Istenről?”

házicsoport

Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák a közösség megtartó erejét, ahol a testvérek hitükben növekedhetnek, hitük megéléséhez a hétköznapokban gyakorlati segítséget kapnak és egymás hordozása imádságos légkörben történik. Hisszük, hogy a házicsoport a pásztori gondoskodás és törődés elsődleges helyszíne a gyülekezetben. Hisszük, hogy a tagok a csoport életében ismerhetik fel, hogy milyen szolgálatra hívja őket Isten.

Ahogy az ApCsel 2,42-47-ben is olvashatjuk, három dimenzióról vagy irányról szoktunk beszélni. Szeretnénk, hogy a házicsoportok mindhárom irányra figyeljenek:

1. Fölfelé Istenre – dicsőítés, hallani Istentől az Igén keresztül (tanítványképzés- növekedés a hitünkben), imádság
2. Egymás felé – közösség, imádság egymásért, megosztás az életünkből és keresztényi tapasztalainkból, együtt beszélni az Igéről és igehirdetésekről
3. Kifelé másokra – imádság másokért, közös szolgálat és misszió a gyülekezeten belül és kivül

Az együtt töltött időnek fontos része a közös éneklés, bibliatanulmányozás, az egymásért való imádság, a közösség ápolása.
A helyszínekről és időpontokról személyesen, telefonon, e-mailen érdeklődhetsz.

Bobby Booze: bobby.booze[kukac]crmleaders.org
Fülöp Ibolya: fibi[kukac]timoteus.hu

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet