üzenet

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.” (Zsolt 118,17)

Először egy bizonyságtételem alkalmával kaptam ezt az igét majd egy fél évvel később a konfirmandus hétvégén, az egyik délután az imaszolgálatban részt vevők személyesen imádkoztak a jelenlévőkért. Amikor valaki a hátam mögött állva megérintett, és imádkozott értem, újból ez az Ige hangzott el. Nagyon megerősítő volt számomra, hogy Isten ilyen közvetlen módon hív az Ő szolgálatára.

Nem rég egy húsz éves lánnyal beszélgettem, aki fiatal kora ellenére már többször foglakozott az öngyilkosság gondolatával. Éreztem, hogy Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Nagyon félénk volt és vártam az alkalmat, hogy ezt elmondhassam neki. Egyszer csak váratlanul azt kérdezte tőlem: „Maga hisz Istenben ?” Ekkor elkezdtem Istenről, a mi szerető mennyei Édesatyánkról, beszélni neki. Megerősítettem, hogy Isten őt is szereti és értékes embernek tartja. Azért küldte el az Ő egyszülött Fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért és ezáltal örök életünk legyen. Ezután teljesen megváltozott a beszélgetés hangulata. Kinyílt  és nagyon sok kérdése volt életről, halálról, amit a Szentlélek vezetésével megválaszoltam neki. 
Búcsúzóul azt mondta: 
„Köszönöm a beszélgetést. Nagyon meghatott az a legelső pár mondat, ahogyan Istenről beszélt. Én elfelejtettem, hogy Isten ilyen, valamiért egy másik kép alakult ki bennem róla. Majd megpróbálom a kezembe venni a Bibliát. L ehetne beszélgetni máskor is Istenről?”

felnőtt konfirmáció / keresztelő

Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik részt vettek már az Alpha kurzuson, legalább egy éve járnak a gyülekezetbe, és megérett bennük, hogy a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni.

Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorban konfirmáltak, a közelmúltban tértek meg, és szeretnének egy „alapozó” folyamatban részt venni. A szeptembertől pünkösdig tartó csoport egy csendesnappal kezd, amelynek fényében mindenki eldöntheti, kész-e rálépni az elköteleződés és megtérés útjára.

Amennyiben igen, péntek esténként találkozunk, amely alkalmak bevezetnek a keresztény életbe, a bibliaolvasásba és imádságba, a keresztény hit alapjainak ismeretébe. Az egész életünket (nemcsak a fejünket) megcélozó felkészülés különlegesen fontos része az ún. Gyógyító Jelenlét hétvége, amely készít az keresztség és úrvacsora titkának minél teljesebb megélésére a pünkösdi nyilvános hitvallás alkalmával.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi email címen lehet: iroda[kukac]gref.hu

Impresszum

Gazdagréti Református Gyülekezet
PostacímBp. 1118 Rétköz u. 41.
Telefon+36-1-246-0892
E-mail
Powered by SiteSet